I det fynske folks tjeneste

SKAT på jagt efter gulpladebiler

SKAT har i løbet af weekenden stoppet og tjekket 182 gulpladebiler. Og umiddelbart viser kontrollerne, at de tidligere kampagner har båret frugt.

Det er skattecentrene Svendborg, Odense og Middelfart, der sammen med færdselspolitiet, har foretaget kontroller af gulpladebiler rundt på Fyn 24. og 25. november.

I alt blev 82 antal biler er stoppet. Der blev foretaget 100 interview, og heraf skal 47 følges op med yderligere kontrol. 6 biler var forkert registreret.
 
Især deltagerne ved World Cup Stævnet i Arena Fyn blev tjekket.
Ud over at have foretaget vejkontroller med interview med førerne af varevogne har et par medarbejdere ved SKAT også foretaget observationer rundt på golfbaner og parkeringsforholdene til Arena Fyn.
Her blev der observeret 104 biler, hvoraf 52 skal undersøges nærmere.

4 biler, der udelukkende må bruges erhvervsmæssigt, var forsynet med mærkat i ruden, som siger, at bilen må bruges privat.
Her er der altså tale om beviste overtrædelser af reglerne. 

Disse kan forvente en bøde på 2.000 kr. og en nærmere sagsbehandling vedrørende efteropkrævning af moms og eventuel beskatning af fri bil, fortæller Anita B. Christensen fra Skattecenter Middelfart.

I øvrigt blev der observeret 20 biler til blandet erhverv og privat, som ikke var forsynes med mærkat.