I det fynske folks tjeneste

Skattetrykket i top på Fyn

Fyn er den landsdel i Danmark med det største skattetryk. Det fremgår af en ny skatteopgørelse fra Kommunernes Landsforening. Ud af de tyve dyreste kommuner i landet er næsten halvdelen fynske kommuner.

-

Fyn er den landsdel i Danmark med det største skattetryk. Det fremgår af en ny skatteopgørelse fra Kommunernes Landsforening. Ud af de tyve dyreste kommuner i landet er næsten halvdelen fynske kommuner.  

Nyborg er efter en skattestigning på en hel procent blevet landets dyreste kommune med en samlet udskrivningsprocent på 35,6. Men også de sydfynske ø-kommuner på Langeland og Ærø er med på top 20-listen.

Strukturproblemer
\"Der er relativt mange fynske kommuner med på listen, og det understreger blot de problemer vi har med erhvervs- og bosætningsstrukturen på Fyn\", siger formanden for den fynske kommuneforening, Finn Brunse(S).

Udover Nyborg, har også Ringe og Ærøskøbing hævet skatten til næste år. De tre kommuner risikerer at blive straffet af regeringen for at bryde skattestoppet, men straffen kan også ramme alle fynske kommuner kollektivt. Regeringen har endnu ikke besluttet, hvordan straffen skal udformes.

Men selvom skatten er i top på Fyn, så tror Finn Brunse ikke, at det vil skræmme nye tilflyttere til Fyn.

Links
Ser flere skattetal på KL?s hjemmeside

\"Tilflyttere ser først på servicetilbud og fritidstilbud. Skatten kommer i anden række, og der er jo også enkelte fynske kommuner, hvor skatten er meget lav\", lyder det fra Finn Brunse.

Listen
De 20 største udskrivningsprocenter, primærkommuner og amter, i alt, 2004
kilde: KL

1.     Nyborg            35,6
2.     Tornved           35,6
3.     Rødby             35,4
4.     Nakskov          35,4
5.     Rudkøbing       35,3
6.     Ravnsborg       35,0
7.     Ærøskøbing     34,9
8.     Tranekær         34,9
9.      Dragsholm      34,9
10.    Trundholm       34,9
11.    Fuglebjerg       34,9
12.    Vissenbjerg     34,8
13.    Holeby            34,7
14.    Hvidebæk        34,6
15.    Sydlangeland   34,6
16.    Egebjerg          34,6
17.    Rønnede          34,5
18.    Ryslinge          34,5
19.    Bogense          34,5
20.    Haslev             34,5