Skepsis i Nyborg: Bedre bankkonkurrence tak

Hverken Nyborg eller den danske stat havde nogen valgmulighed, da man skulle vælge bank. Eneste bud kom fra Danske Bank. Klage på vej fra Nyborgs politikere til KL.

Flere kommuner har reelt ikke noget valg, når de skal vælge bankforbindelse.

Da Nyborg Kommune i det seneste EU-udbud udbød sine bankforretninger, fik man kun ét tilbud, nemlig fra Danske Bank, til trods for at Nyborg Kommune havde opfordret flere pengeinstitutter til at afgive bud.

Derfor er Nyborgs politikere nu på vej med et brev til Kommunernes Landsforening, som skal lægge pres på Erhvervsministeriet for at lave lovgivningen om.

Leveringspligt

Der kunne eksempelvis stilles krav om, at større banker i Danmark ligesom forsyningsselskaber har leveringspligt til kommuner og andre offentlige institutioner.

- Dette ville formentligt kræve, at der samtidig blev fastlagt nogle standardvilkår og betingelser, som kunne indeholdes i staten og kommunernes indkøbsaftaler (SKI) med fem større banker i Danmark, som kommunerne kunne vælge imellem, hedder det i brevudkastet.

Danske Bank på besøg

Brevet er affødt af Danske Banks hvidvasksag og af samme årsag kommer repræsentanter fra Danske Bank med til mødet i Nyborgs økonomiudvalg i dag.

De skal forklare kommunen, hvordan Danske Bank vil undgå lignende sager i fremtiden.

I brevudkastet til Kommunernes Landsforening hedder det, at konkurrencen i banksektoren ikke fungerer optimalt i forhold til den offentlige sektor, og at kommunen derfor kan risikere at stå i en meget vanskelig situation, hvis byrådet ønsker at skifte bank.

i Nyborg mener man, at kommunens gode økonomi kan være en medvirkende årsag til, at kun Danske Bank var interesseret i at byde på kommunens pengesager.

Kommunen har værdipapirer for 331 millioner kroner stående i banken, og man har ingen gæld.

- Omvendt har vi en stor opsparing afsat til investeringer og renoveringer i de kommende år. Indtjeningsmulighederne for bankerne er derfor ikke store i forhold til Nyborg Kommune. Det giver derfor ikke Nyborg Kommune nogen valgmuligheder, når der ikke eksisterer en reel konkurrence på markedet. Bankernes indtjeningsmuligheder er formentlig større i virksomheder og kommuner med stor gæld og lave omkostninger til håndtering af de daglige bankforretninger, hedder det i brevudkastet.

I Nyborg frygter man, at de større banker samler deres bankforretninger i finanscentre i København eller de større byer, og man ønsker derfor som nævnt at opfordre Kommunernes Landsforening til at gøre sin indflydelse gældende overfor Erhvervsministeriet.

Alternativt kunne der lovgives om, at alle kommuner i Danmark altid skal kunne vælge statens bankforbindelse (på samme vilkår), hvis der ikke kommer bedre tilbud i forbindelse med gennemførelsen af et udbud eller ved misligholdelse af den eksisterende kontrakt, foreslås det.

Foruden Nyborg Kommune har Svendborg og Nordfyns kommuner Danske Bank som bankforbindelse på Fyn.

Danske Bank var også eneste bank, der gav tilbud, da Danske Bank fornylig genvandt aftalen om at stå for statens betalinger frem til 2023.  

Det er skrevet ind i aftalen, at Danske Bank kan blive frataget kontrakten, såfremt banken bliver dømt for hvidvask.

Danske Bank og Nordea deler stort set alle landets kommuner imellem sig. Nyborgs politikere vil nu have landets lovgivere på banen.