I det fynske folks tjeneste

Skeptisk over for atomaffald

Kerteminde kommune har først i dag fået kendskab til at Kertinge Mark er udpeget som muligt opvaringssted  for atomaffald.  Det lyder ikke, som noget oplagt valg, siger formanden for teknik-og miljøudvalget.  

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kerteminde Kommune Torben Andersen, SF, er overrasket over at Kertinge Mark er udpeget som egnet opbevaringsområde for atomaffald.

Drikkevandsinteresser i området

Det kommer bag på formanden for teknik- og miljøudvalget i Kerteminde at GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har udpeget Kertinge mark som et af seks velegende steder for opbevaring af  mellem- og lavaktivt atomaffald  fra Risø.

- Umiddelbart lyder det ikke som en oplagt idé at grave atomaffald ned et sted hvor der er grundvandsinteresser,  siger Torben Andersen, SF, formand for Teknik om Miljøudvalget i Kerteminde Kommune. 

Flere fynske områder, på blandt andet Tåsinge, Langeland og Hindsgavl er også blevet undersøgt men valgt fra. Kertinge Mark  er foreløbig fundet velegnet og beskrives i undersøgelsen således:

"Halvøen Kertinge Mark består af lavpermeable leraflejringer, men forholdene er begrænset belyst på grund af spinkelt datagrundlag. Informationer uden for området understøtter, at det med fordel kan undersøges, om området vil være velegnet til at kunne rumme et
slutdepot. Der er begrænsede eller ingen drikkevandsinteresser på
halvøen. Effekter af klimaændringer vil sandsynligvis ikke påvirke et
depot, hvis det placeres på højreliggende arealer væk fra kysten. Der er ingen NATURA2000 begrænsninger."

Vil se nærmere på vilkårene

Formanden for Teknik-og miljøudvalget Toben Andersen, vil dog tage stilling til sagen før han har set nærmere på oplægget fra GEUS.

- Nu må vil se hvad det er for vilkår der skal opbevares affald, siger Torben Andersen til TV2Fyn.

 En tværministeriel arbejdsgruppe skal nu nærmere undersøger de i alt seks foreslåede steder.  Inden for et års tid indsnævres feltet til to til tre steder, som efterfølgende skal igennem yderligere undersøgelse.