I det fynske folks tjeneste

Skib grundstødt i Storebælt

Et tankskib med 8000 ton ammoniak ombord grundstødte i Storebælt i nat. Og skibet undod at melde grundstødningen til SOK, som loven ellers kræver.

En kemikalietanker lastet med ammoniak gik tidligt onsdag morgen på grund i Storebælt.

Skibet fortalte ikke myndighederne om grundstødningen, og derfor sender Søværnets Operative Kommando nu sagen videre til juristerne. Juristenr skal nu vurdere, om skibet skal have en bøde for at hemmeligholde miseren, oplyser orlogskaptajn Hans Christian Iversen
fra SOK.

Det var i farvandet mellem Reersø og Romsø, at skibet, Kemira Gas, satte sig fast på en sandbanke.

Det blev i de tidlige morgentimer opdaget af radarstationen ved
Storebæltsforbindelsen, og da skibet blev råbt an over radioen, erkendte besætningen, at fartøjet sad fast.

Korvetten Olfert Fischer lagde vejen forbi og konstaterede, at der ikke var sket noget udslip fra skibet, der var lastet med 8000 ton ammoniak.