Skilsmissebørn kommer i klemme i ferien

Skilsmissebørn bliver taberne, når mor og far ikke kan enes om, hvem der skal have børnene i sommerferien. Mange forældre henvender sig nemlig så sent til Statsamtet for at få en afgørelse, at der ikke kan findes en løsning, inden det er for sent.

-

Skilsmissebørn bliver taberne, når mor og far ikke kan enes om, hvem der skal have børnene i sommerferien.
Mange forældre henvender sig nemlig så sent til Statsamtet for at få en afgørelse, at der ikke kan findes en løsning, inden det er for sent.

Travlt med feriesager
Statsamtet for Fyn har netop nu så travlt, at telefontiden er blevet indskrænket, så der kan bruges længere tid på sagsbehandling af sager omkring skilsmissebørn, der skal på ferie med to hold forældre.

Kontakt i god tid
Statsamtet opfordrer skilte forældre til at henvende sig to til tre måneder før ferien, så problemet kan nå at blive løst i god tid, men det er ikke alle, der er opmærksomme på det.
Derfor må Statsamtet ind i mellem afvise sager, og det kan betyde, at børnene ikke kan komme på ferie med enten moren eller faren.

Statsamt bestemmer datoer
I de tilfælde, hvor forældrene har henvendt sig i god tid, går Statsamtet ind og fastsætter datoer for, hvornår børnene skal holde ferie med henholdsvis den ene forælder og den anden.
Hvis de altså ikke kan tale sig til rette indbyrdes.