Skjøde-forsvarer: Der er ikke nogen sag

Ifølge forsvarer Jesper Markvart har firmaer blot udvekslet priser. Konkurrencen har ikke lidt skade. Dom om 14 dage.

Det kan godt være, at Jorton og fynske Skjøde Knudsen udvekslede priser, men der blev ikke indgået aftaler om, hvordan der skulle bydes, og ingen af dem, der modtog buddene, led skade.

Sådan siger forsvarer Jesper Markvart, der er forsvarer for det fynske entreprenørfirma.

Han er nu i Retten i Odense i gang med sin procedure som den første af de seks tilstedeværende forsvarere.

Og når der ikke er begrænsninger af konkurrencen, er konkurrenceloven ikke overtrådt, siger Jesper Markvart.

Han forlanger H. Skjøde Knudsen frifundet for alle de anklager, som Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, har rejst ved byretten.

- Det er kun et mindre bud på godt en million kroner i forbindelse med en entreprise på Sanderumskoolen, der kan give skærpet straf efter de nye lovregler, men hvis der skal straffes, skal det være i forhold til sagens beskedne størrelse og ikke millionbøder og fængselsstraffe, som Bagmandspolitiet ønsker, siger forsvareren.

- Uanset at Jorton og Skjøde Knudsen udvekslede budpriser, og at Skjøde Knudsen kun gav proforma-bud, var der flere andre bydere, og dermed var konkurrencen ikke begrænset, siger Jesper Markvart.

Efter dagens retsmøde falder der dom den 12. december.

Det er dog en dom, der meget let kan blive anket, da der endnu ikke er nogen overordnet retsinstans som landsretten, der har sat normen for den skærpede konkurrencelovgivning, der trådte i kraft i 2013.

Det er en lov, der giver plads til væsentligt højere bødere og personfriheds-berøvelse.