Skoledemonstration i Odense

Mellem 600 og 700 mennesker demonstrerede tirsdag morgen i Odense. De er utilfredse med kommunens børne- og ungeudvalg, der har udsat en beslutning om at anlægge en tunnel under Søndre Boulevard.

-

Mellem 600 og 700 mennesker demonstrerede tirsdag morgen i Odense. De er utilfredse med kommunens børne- og ungeudvalg, der har udsat en beslutning om at anlægge en tunnel under Søndre Boulevard.

Politikernes ansvar
Elever, forældre og skolebestyrelsemedlemmer fra Hunderupskolen var stimlet sammen for at protestere mod Odense Kommune. Formand for skolebestyrelsen Jens Peter Kristensen siger til TV 2 /Fyn: \"de må indse at her står vi overfor et meget meget stort trafikproblem. Politikerne har et ansvar for at sikre børnenes skolevej.\"

Blev lovet en tunnel
I forbindelse med at Hunderupskolen flyttes fra den ene side af Sdr. Boulevard til den tidligere kaserne på den anden side, er skolen blevet lovet en tunnel under den stærkt trafikerede vej, fortæller skolebestyrelsesmedlem Susanne Illum Nørregaard. Demonstrationerne vil fortsætte indtil tunnelen kommer. \"Med det fremmøde vi har set i dag, vil vi meget hurtigt se, hvad vi kan finde på af kreative ideer\", slutter hun.