I det fynske folks tjeneste

Skoleelever bruger høreværn i klassen

Støjniveauet på flere fynske skoler et så højt, at elever må bruge høreværn i timerne.

Kragsbjergskolen er bare en af de fynske skoler, der har indført høreværn til de elever, der har svært ved at koncentrere sig. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Der er blevet mere støj i skolen gennem årene, men det er ikke derfor, vi har indført høreværn. Vi ser det mere som et tilbud til de elever, der lærer bedst ved at kunne lukke uro ude og koncentrere sig fuldt ud, siger viceskoleinspektør Birgitte Sonsby.

Den slags elever er der rigtig mange af i de danske skoler.

- Op mod halvdelen oplever støj, viser undersøgelser. Og hvis man subjektivt oplever støj, så er det svært at koncentrere sig, siger Hans Henrik Knoop, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.

- Men der er meget stor variation. Hvis læreren og eleverne har samme dagsorden, så opleves der næsten ingen støj, siger han.

Hans Henrik Knoop er ekspert i læreprocesser og han mener, at høreværn er en god løsning for nogle.

- Men der er alt for meget støj i undervisningen. Det er vigtigt, at lærerne har gode arbejdsbetingelser, siger han.
 
I Skole & Samfund, der repræsenterer forældrene, er man ikke begejstret for høreværn.

- Hvis nogen er så generet af larm, at de ikke kan koncentrere sig om at lave noget, så kan det være en løsning. Men det må aldrig blive en langsigtet løsning at isolere nogle elever ved at give dem høreværn på, siger foreningens formand Thomas Damkjær Petersen.

- Støjniveauet er for højt i skolen. Det er dokumenteret i mange undersøgelser. Og når det er det dårligt for lærerne, så er det også dårligt for børnene. De kan simpelthen ikke koncentrere sig, siger han.

Bag katederet oplever 58 procent af lærerne støj som "meget generende", viser en undersøgelse fra CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse).

- Det er et meget stort problem for lærerne, og det er kendt, at lang tids støjpåvirkning giver høreskader. Men der er stor forskel fra skole til skole, siger Astrid Schjødt Pedersen, der er formand for Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøudvalg.

- Hun mener, at en stor del af ansvaret ligger hos politikerne. Både fordi mange bygninger slet ikke lever op til de krav, der stilles til moderne undervisning. Men også fordi der proppes for mange elever i hver klasse.

- De nye kommuner nedlægger skoler og slår dem sammen. Men de glemmer nogle gange at få bygningerne tilpasset, siger hun.