Skoleelever underskriver miljøkontrakt

Syddanske skoleelever satte sammen med kommuner og region deres underskrift på en fælles miljøkontrakt.

Den understøtter FN's 2010-mål om at bevare så mange af naturen forskellige arter som muligt. Region Syddanmark, som er valgt som en af fem europæiske modelregioner sætter nu kampen ind for at fremme naturens mangfoldighed.

Miljøkontrakten hedder "countdown 2010", og den forpligter regionen og syddanske kommune til at understøtte FN's 2010 mål om at bremse tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010. Otte ud af 10 fynske kommuner skrevet under på kontrakten.

Baggrund

Sammen med cirka 170 lande har Danmark underskrevet kontrakten om biologisk mangfoldighed.

På FN's verdenstopmøde i Johannesburg i 2002 vedtog man 2010-målene om at opnå en betydelig reduktion af nedgangen af biologisk mangfoldighed inden 2010.