I det fynske folks tjeneste

Skoleforstander siger op

Forstanderen på specialskolen for unge med høretab, Nyborgskolen, fratræder sin stilling.

Nyborgskolen er et landsdækkende kompetencecenter for unge med høretab, drevet af Region Syddanmark

Forstander Søren Mogensen har været sygemeldt i længere tid efter at der i foråret blev rejst skarp kritik af ham fra forældre til børn på Nyborgskolen.

Også i foråret blev han underkendt af Region Syddanmark for uretmæssig bortvisning af tre elever, der havde begået hærværk på skolen, ligesom der har været stor udskiftning af skolens personale.

Søren Mogensens fratræden sker efter aftale med Region Syddanmark, som snarest slår stillingen som forstander op.

I mellemtiden fortsætter viceforstander Bodil Christensen som konstitueret forstander.