Skolelukninger på Fyn

Selv om der kommer flere elever, falder antallet af folkeskoler. Mindst 20 skoler lukker til sommer. Fem af dem er fynske, det skriver fagbladet Folkeskolen.

-

Selv om der kommer flere elever, falder antallet af folkeskoler. Mindst 20 skoler lukker til sommer. Fem af dem er fynske, det skriver fagbladet Folkeskole.

For et halvt år siden opfordrede KL kommunerne til at se på skolestrukturen og om nødvendigt lukke de små og forholdsvis dyre skoler. De fleste af de skoler, der bliver nedlagt, ligger på Fyn og i Jylland. Sjælland bliver reduceret med tre skoler, og på Lolland drejer det sig om en enkelt.

Tallene er indhentet fra amtsformænd i Danmarks Lærerforening og Lederforeningen og det er i høj grad de små skoler, der lukkes. Faaborg Kommune lukker for eksempel Aastrup Skole med 24 elever, Aarup Kommune nedlægger Rørupskolen med 59 elever. De andre skoler som skal viske tavlen ren på Fyn er Bred Skole, Gadsbølle Skole og Skalbjerg Skole i Vissenbjerg.

Nogle skoler bliver helt nedlagt. Andre lægges sammen med en naboskole under en fælles skoleledelse og bliver til én skole fordelt på to matrikelnumre. En strategi, som er blevet mulig efter forliget om folkeskolen.