Skoler mangler computere

Der er for få computere på de fynske skoler i forhold til antallet af elever. Det svarer over halvdelen af de fynske skoleledere i en rundspørge, som TV 2/FYN har gennemført.  

Ikke tilstrækkeligt

Undersøgelsen afslører samtidig, at der er meget stor forskel på, hvor godt skolerne er udrustet, når det gælder IT-udstyr i undervisningen.

51 procent af skolelederne på Fyn svarer, at det nuværende antal computere efter deres vurdering ikke er tilstrækkeligt.
 
- Det skal være sådan, at det ikke er en begivenhed hver gang, at man tager en computer frem eller går i EDB-lokalet, siger Henrik Djurhuus, der er souschef på Haarby Skole. 
 
Skolen har i dag 56 computere til 480 elever. Det svarer forenklet set til, at der er ni elever på skolen for hver computer. Dermed er Haarby den kommunale folkeskole i undersøgelsen, der har færrest computere i forhold til skolens elevtal. 
 
Til sammenligning har en skole i nabokommunen Glamsbjerg, så meget IT-udstyr, at kun fire elever kan deles om en computer.

Bedre økonomi

En væsentlig forklaring er bedre økonomi. Glamsbjergskolen har flere år fået ekstra penge til IT. Alene i år modtager skolen 80.000 kroner til computere.
 
- Vi har haft en kommunalbestyrelse, der i mange har kunne se vigtigheden i at styrke IT i skolerne, siger Palle Olsson, der er skoleinspektør på Glamsbjergskolen.   
 
I gennemsnit er der på Fyn fem elever for hver computer. Men der er store forskelle blandt skolerne i de ny storkommuner.
 
I den ny Assens kommune, som både Haarby og Glamsbjerg bliver en del af, mener den kommende formand for Børne- og Undervisningsudvalget, at politikerne må sætte nogle grænser for, hvor lidt eleverne må nøjes med.
 
- Med den verden vi har i dag, hvor næsten alt er baseret på computere, der vil elever på skoler med få computere komme bagud, siger Mogens Johansen (SF).
 

På Haarby Skole bliver der indkøbt mere udstyr i løbet af det kommende år, men skolen har også ansøgt et privat firma om en økonomisk støtte på mindst 100.000 til at indrette et computer-område på skolebiblioteket.
 
- Det kan en skole med vores størrelse ikke selv betale, siger souschef Henrik Djurhuus på Haarby Skole.