Skoler vil beholde modtagelsesklasser

Der kommer færre to-sprogede elever til Odense, og kommunen vil derfor skære ned i antallet af modtagelsesklasser. Men flere skoler har protesteret over planerne, og de får nu alligevel lov at beholde deres modtagelsesklasser.

-

Der kommer færre to-sprogede elever til Odense, og kommunen vil derfor skære ned i antallet af modtagelsesklasser. Men flere skoler har protesteret over planerne, og de får nu alligevel lov at beholde deres modtagelsesklasser.

Børne- og Ungeforvaltningen har i månedsvis syslet med planer for en ny og anderledes modtagelses af to-sprogede elever i Odense. Den nye integrationslov betyder, at der kommer færre to-sprogede børn til Odense, og kommunen havde derfor foreslået helt at fjerne modtagelsesklasserne fra tre folkeskoler i Odense.

Indsigelser blev hørt
Men nu har forslaget været til høring, og det har fået forvaltningen til at revidere forslaget, så både Tarup Skole og Søhusskolen får lov at beholde en modtagelsesklasse. Men Skt. Klemmensskolen mister mod sin vilje sine modtagelsesklasser.

De tre skoler har alle meddelt forvaltningen, at de ønsker at beholde deres modtagelsesklasser. Søhusskolen mener, at en modtagelsesklasse skaber positiv spredning på skolen.

Og forvaltningen har altså til dels taget skolernes indsigelse til efterretning.

I hele Odense bliver antallet af modtagelsesklasser skåret ned fra 23 til 18. 

Nyt visitationscenter
Samtidig opretter kommunen et visitationscenter på H.C. Andersenskolen. Centret skal modtage de to-sprogede elever, og vurdere hvor og hvordan kommunen bedst hjælper eleverne i gang med integrationen. Kommunen vurderer, at visitationscentret på længere sigt vil spare kommunen penge.

Den nye struktur for modtagelesklasserne bliver behandlet i Børne- og Ungeudvalget i næste uge.