I det fynske folks tjeneste

Skolesammenlægning vækker harme

-