Skoletunnel fremrykkes et halvt år

En tunnel under Sdr. Boulevard i Odense kan måske stå færdig et halvt år før planlagt. Politikerne i Odense vil kræve ændrede betalingsvilkår, når tunnelen skal bygges, og det betyder at skoleeleverne kan få deres tunnel allerede fra juni 2004.

-

En tunnel under Sdr. Boulevard i Odense kan måske stå færdig et halvt år før planlagt. Politikerne i Odense vil kræve ændrede betalingsvilkår, når tunnelen skal bygges, og det betyder at skoleeleverne kan få deres tunnel allerede fra juni 2004.

Det var med nød og næppe, at tunnelen under Søndre Boulevard kom med i budgettet for 2003. Politikerne havde ellers skrottet planerne på grund af besparelserne, men i sidste øjeblik besluttede politikerne alligevel at afsætte penge til en forbedret skolevej for eleverne i Hunderup kvarteret.

I følge de foreløbige planer skal tunnelen stå færdig med udgangen af 2004. Men nu har teknik- og miljøforvaltningen foreslået politikerne et lille kunstindgreb, der vil kunne færdiggøre tunnelen et halvt år tidligere.

Bygningen af tunnelen skal snarest sendes i licitation, og politikerne i kommunen vil i udbudsmaterialet betinge sig, at betalingen skal foregå i rater - i modsætning til den normale aconto betaling.

Den lille ændring i betalingsbetingelserne får stor betydning for gennemførelsen af byggeriet.

Når bygherren skal betales i rater, kan projekteringen allerede starte i 2003, og det betyder at tunnelen kan stå færdig i juni 2003 - et halvt år før tid.

I alt kommer tunnelen til at koste over otte millioner kroner.