Skovejer spærrer sti

Naboerne til en skov tæt ved Jordløse Bakker på Sydvestfyn er godt trætte af, at de ikke frit kan benytte en sti, der går langs med skoven.

Væltede træer slæbt henover stien

Naboerne til en skov tæt ved Jordløse Bakker på Sydvestfyn er godt trætte af, at de ikke frit kan benytte en sti, der går langs med skoven.

Ejeren af skoven, Niels Erik Milling Hansen fra Dyreborg, har siden 1995 gjort hvad han kunne for at holde folk fra Jordløse-området væk fra skoven.
Først havde han i månedsvis sat et skilt op om, at der var jagt i skoven, selv om det ikke var tilfældet.
Senere har han prøvet at spærre adgangen til skoven med en låge med lås på.

Nu har naboer til skoven set, at han har slæbt væltede træer henover stien med en kran.
Det betyder, at vejen stort set er umulig at passere.
"Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der er kede af, at de ikke kan gå tur i skoven," siger Toni Reese Næsborg, der er lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening.

Loven siger, at der er adgang til en skov, hvis man ikke skal færdes på private veje inden, man når til skoven.
I Jordløse er det Danmarks Naturfredningsforening, der ejer vejen op til skoven.

Loven siger også, at både cyklister og handicappede skal kunne færdes på stier i skovene.
Skovejeren har fået adskillige påbud fra Fyns Amt om at holde skovstien fri, og hvis ikke han overholder det seneste påbud, risikerer han at få en politisag på halsen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Niels Erik Milling Hansen i dag.