I det fynske folks tjeneste

Skraldeordninger bliver aldrig ens

Vis mig hvordan du sorterer affald, og jeg skal fortælle dig, hvor du bor. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan affaldet bliver håndteret fra kommune til kommune.

Der er stor forskel på, hvordan affaldet sorteres i kommunerne

Hvis du eksempelvis bor i Nordfyns Kommune, er det helt i orden, at alt dit skrald ryger i samme skraldespand eller skraldepose. Hér behøver du ikke at sortere dit affald.

Hvis du derimod bor i Faaborg Midtfyn kommune, så skal du sortere pap, plastik og papir, dåser, mad og metal hver for sig.

Og hvis du bor i Svendborg kommune, så er det også hér tilladt at smide alt dit skrald i samme skraldespandspand, skriver DR Fyn.

For der er en verden til forskel på de forskellige kommuners skraldebehandling, og sådan vil det altid være, forklarer Anders Christiansen, der konsulent ved Kommunernes Landsforening.

- Der er jo forskel på, om man bor i en storby med mange etageejendomme, eller om du bor i en kommune med en stor andel sommerhuse, siger han.

Det senest forsøg på at ændre fynboernes skraldevaner var i Odense, hvor 2000 husstande fik en ekstra skraldespand til dåser, pap og plastik i det sidste halvår.

Forskel på rækkehus og etageejendom

Samme skraldeforsøg viser også, at du går mere op i at sortere dit skrald, hvis du bor i en villa, end hvis du bor i en etage-ejendom.

Kvaliteten af det indsamlede affald fra etage-ejendommene er nemlig generelt af dårligere kvalitet, end affaldet fra villaer og rækkehuse.

Og det er der en grund til, fortæller Claus Hammerich, der er informationschef i Odense Renovation.

- Det er nok fordi, man ikke er herre over egen beholder, og fordi man skal gå et stykke vej for at komme hen til en fælles beholder. Og så kan det godt være, at intensiteten og lysten til at aflevere skraldet de rigtige steder går lidt fløjten. Står man med sin beholder, er det lidt lig med, at man står med sin egen skraldespand, og så er man selv herre over det. Og det hjælper til, at der er en lidt højere og bedre sorteringsgrad, tror jeg.