I det fynske folks tjeneste

Slagsmål om millionregning for utilpassede børn

Fyns Amt og Faaborg Kommune er røget ud i en principiel strid om, hvem der skal betale en millionregning for et skoletilbud til utilpassede børn. Faaborg Kommune har etableret en heldagsskole til børnene, og dermed bliver undervisningen så dyr, at Fyns Amt skal betale de fire millioner kroner.

-

Fyns Amt og Faaborg Kommune er røget ud i en principiel strid om, hvem der skal betale en millionregning for et skoletilbud til utilpassede børn. Faaborg Kommune har etableret en heldagsskole til børnene, og dermed bliver undervisningen så dyr, at Fyns Amt skal betale de fire millioner kroner.

- Vi har en voksende gruppe af normalt begavede børn, som har problemer med adfærd, kontakt og trivsel. De kan ikke rummes i en almindelig skole, og derfor har vi med helhedsskolen skabt et nyt koncept, hvor de igennem et intensivt to-årigt forløb skal få brudt det dårlige mønster og lære at omgås andre børn. Derefter skal de tilbage til almindelig undervisning, siger kontorchef Jørgen Kyed fra Faaborg Kommune til Bladet Danske Kommuner.

Fyns Amt mener omvendt, at Faaborg Kommune selv må betale en del af udgifterne til heldagsskolen, da amtet ikke har haft indflydelse på udformningen af heldagsskolen.

- Hvis Faaborg får ret til at definere undervisning på denne måde, så vil det flytte sociale udgifter over til amtet, og det vil gælde for tusindvis af børn landet over, siger Torben Birk Rosbach fra Fyns Amt.

Striden om de mange millioner kroner skal nu afgøres af Undervisningsministeriet. Men ministeriet er i øjeblikket optaget af arbejdet med strukturreformen, så en afklaring kan trække ud i årevis.

- Mit råd til parterne er, at de må prøve ved forhandling selv at finde en løsning, siger jurist i uddannelsesstyrelsen, Preben Bang Jensen til Bladet.