I det fynske folks tjeneste

Sløruglens sidste uhuhuh

Sløruglen risikerer denne vinter at uddø som dansk ynglefugl. Uglerne kan ikke finde musene under sneen. Der er kun fire par tilbage på Fyn.

Sneen gør det svært for uglerne at finde musene. Nu risikerer de at uddø.

Jager om natten

De sidste danske slørugler er truer af akut sult. Sløruglen er dermed i risiko for at uddø som dansk ynglefugl allerede denne vinter.

I 2009 toppede bestanden af slørugler med cirka 500 ynglepar. Sidste vinter døde 9 ud af 10 af uglerne, og sommeren 2010 bød kun på cirka 50 par.

Problemet er, at sneen i lange, frosthårde vintre lægger låg på de mus, der er uglernes hovedføde, siger ugle-eksperten Klaus Dichmann fra Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Slørugle.

- Vi kender i dag kun 46 par slørugler i Jylland og 4 på Fyn. Uglerne yngler alle i redekasser i bygninger på landejendomme, og vi håber, at værterne vil hjælpe deres logerende slørugler ved at lokke mus til. Så skal uglerne nok selv fange dem i ly af natten, siger han.

Konkret kan landmænd hjælpe de slørugler, der bor i deres bygninger, ved at lægge lidt korn frem på ladens gulv for eksempel. Da vil der strømme mus til, som sløruglerne eksempelvis kan lokalisere, når de sidder på en hanebjælke.

Hårde vintre er langt barskere ved det åbne landskabs slørugler end blandt andet natugler, der hører løvskoven til.

Sløruglen er ude af stand til at opbygge et fedtlag, som den kan tære på, og jager i modsætning til andre arter kun om natten. Derfor må den jage hver nat for at holde sig i live.

Læs mere om sløruglen her