I det fynske folks tjeneste

Slut med bager- og krigerlegater

Fremover bliver det sværere at hente nemme penge blandt Odense Kommunes mange legater. \"Krigerlegatet 1864\", \"Arbejdernes Aktiebageris 35 års Jubilæumslegat\" og 20 andre legater bliver opløst, da pengekasserne er ved at tomme.

-

Fremover bliver det sværere at hente nemme penge blandt Odense Kommunes mange legater. \"Krigerlegatet 1864\", \"Arbejdernes Aktiebageris 35 års Jubilæumslegat\" og 20 andre legater bliver opløst, da pengekasserne er ved at tomme.

Det bliver færre legater at søge for værdigt trængende de kommende år. Odense Kommune har fået tilladelse af Civilstyrelsen til at nedlægge over halvdelen af de legater kommunen administrerer. I alt forsvinder 22 af kommunens 41 legater.

Mange af legaterne er løbet tør for penge, og i andre tilfælde af reglerne for tildeling af midler utidssvarende og svære at opfylde.

Fx har \"Krigerlegatet 1864\" kun 37.976 kr. tilbage på kontoen og \"Det Milo-Fahnøeske Familielegat\" har kun 10.792 kr. tilbage. 

Blandt de andre utidssvarende legater, der har uddelt deres sidste penge er fx \"Apoteker Poul Helweg Mikkelsens Legat til Fordel for ubemidlede Kræftpatienter, bosiddende i Odense Amt eller Odense By\", \"Præmieselskabet for Plejemødre\" og \"Bager Marius Johannes Tange og Naalerske Nielsine Karen Tanges Legat\".

De i alt 22 legater har en samlet kapital på 1,2 mio. kr og pengene vil fortrinsvis gå til tidligere modtagere.