Slut med lægelatin

Region Syddanmark vil fordanske de mange lægelatinske betegnelser på sygehusene, og der skal være færre afdelingsnavne.

Geriatisk afdeling, reumatologisk afdeling, hæmatologisk og endo-krinologiske afdeling.

For mange mennesker uden en medicinsk uddannelse er den slags navne ren volapyk.

Derfor skal det nu være lettere at gennemskue, hvad navnene på sygehusenes afdelinger dækker over. Det mener man i Region Syddanmark, skriver DR Syd.

- Der er mange af ordene, man sagtens kan fordanske. På den måde vil det blive nemmere for folk at forstå, hvad det handler om. Og det er vores ærinde her, siger formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg Poul-Erik Svendsen.

Handler om forenkling

For eksempel foreslår regionen, at geriatisk afdeling bliver omdøbt til 'ældresygdomme', mens hæmotologisk afdeling fremover kan komme til at hedde 'blodsygdomme', og reumatologisk afdeling kan blive lavet om til 'gigt- og bindevævssygdomme'.

Desuden skal antallet af navne skæres ned. Som forslaget ser ud nu, skal 156 afdelingsnavne reduceres til 54.

- Der skal ske en forenkling, så det giver en større overskuelighed for borgerne. Det kan give en bedre forståelse for, hvad der foregår i både det ene og det andet hjørne af sygehuset, siger Poul-Erik Svendsen.

Patientforeningen: God ide, men ikke nok

Navne-forandringen bliver taget godt imod hos Patientforeningen, hvor formand Erich Bach mener, at en forenkling er nødvendig.

- Jeg synes, det er rigtig godt. Ethvert initiativ der gør det lettere for folk at forstå, hvad der foregår og finde rundt på de store sygehuse, det er bare superfint, siger Erich Bach.

Erik Bach mener dog ikke, at nye navne alene er nok til at gøre sygehusbesøg overskuelige nok.

Han foreslår, at man laver striber på gangene, der fører hen til de forskellige afdelinger.

Han mener også, at man af hensyn til udenlandske patienter med fordel kan give afdelingerne numre eller bogstaver, ligesom terminalerne i lufthavnene.

Navneforandringerne på sygehusene i Region Syddanmark træder i kraft næste år.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke og hvor mange navne sygehusenes afdelinger skal operere med i fremtiden