Småøer ønsker udvikling

Beboerne på de små øer vil udvikle deres samfund. Søndag var udkantsminister Carsten Hansen med til årets repræsentantskabsmøde i Odense.

De små øers store ønske er mere bosætning, og de håber, at deres minister, Carsten Hansen, blandt andet vil arbejde for, at øerne får bedre bredbåndsforbindelser. Uden gode bredbåndsforbindelser vil ingen virksomheder slå sig ned på øerne.

Årets repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer afholdes i denne weekend i Odense.

Repræsentanter fra de syvogtyve småøer mødes for at drøfte temaerne erhvervsudvikling og bosætning - og ikke mindst rammebetingelserne for de emner.

- Vi fik en god dialog med Carsten Hansen. Vi drøftede blandt andet færger og randzoner, fortæller Edith Rasmussen fra Drejø.

www.danske-smaaoer.dk