To smittet med MRSA på OUH

To OUH-patienter der har været indlagt på samme afsnit har fået konstateret samme type MRSA. Nu bliver alle patienter og personale podet. Og hygiejneeksperter skal undersøge om, der er en smittekilde på afdelingen.

To patienter, der tidligere på sommeren har været indlagt på OUHs Afsnit O2 er blevet konstateret smittet med samme MRSA-undertype.

Derfor tager afsnittet nu en lang række forholdsregler sammen med OUHs hygiejneorganisation, fortæller overlæge Hans Jørn Kolmos.

- De to patienter har ikke delt stue, og derfor betragter vi det som et udbrud, indtil vi er blevet klogere. Først og fremmest undersøger vi samtlige nuværende indlagte patienter og alle ansatte for at sikre, at vi ikke har en ukendt smittekilde på afdelingen. Samtidig gennemgår vi alle procedurer på afdelingen - rengøring, arbejdsgange og hygiejne. Resultaterne af vores undersøgelser har betydning for, hvad vi derefter vil gøre, forklarer Hans Jørn Kolmos, der både er læge på OUH's Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og formand for hospitalets hygiejnekomité.

Giver MRSA infektioner hos patienterne, så kan den behandles med antibiotika, fortæller han.

- Men det er en multiresistent bakterie, så det kræver stærkere medikamenter fra den øverste hylde. Derfor vil vi gøre alt hvad vi kan for at undgå at få MRSA indenfor dørene, og vi tager udbrud meget alvorligt, også selvom vi ikke kender smittekilden endnu, forklarer Hans Jørn Kolmos.

Omkring 25 pct. af den danske befolkning er raske bærere af stafylokokker i næsen og på huden, og ca. 1 pct. af bærerne har resistente stafylokokker af MRSA‐typen. Fra næsen og huden kan bakterierne spredes og give anledning til infektion.

De, der er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af MRSA, er mennesker, der i forvejen er syge eller svagelige - fx patienter, hvis immunforsvar er svækket efter en operation.

Den fundne MRSA er af typen CC 398, også kendt som svine-MRSA, som også findes hos nogle husdyr.

1276 danskere blev ramt af sygdommen sidste år, hvilket skal sammenlignes med 648 smittede året før.

Forekomsten af MRSA hos mennesker i Danmark er fortsat lav sammenlignet med mange andre lande i Europa. Hidtil har en håndfuld personer mistet livet.