Smøleri truer terrorsikring af havne

Den 1. juli skal alle danske havne være terrorsikrede. Men endnu ved havnene ikke, hvordan det skal udmønte sig. Kystdirektoratet, der skal lave en bekendtgørelse på området, har nemlig endnu ikke givet havnene den nødvendige information. Konsekvensen kan blive mistede turistindtægter og økonomiske problemer for havnene.

-

Den 1. juli skal alle danske havne være terrorsikrede. Men endnu ved havnene ikke, hvordan det skal udmønte sig. Kystdirektoratet, der skal lave en bekendtgørelse på området, har nemlig endnu ikke givet havnene den nødvendige information. Konsekvensen kan blive mistede turistindtægter og økonomiske problemer for havnene.

Det er et EU-direktiv, der siger at havnene skal terrorsikres inden den 1. juli. Til det skal der bruges en såkaldt sårbarhedsanalyse, der skal udarbejdes af det lokale politi. Men det kan politiet ikke, fordi de skal bruge en bekendtgørelse fra Kystdirektoratet, som beskriver hvordan det skal ske.

Og uden sårbarhedsanalysen kan havnene ikke blive sikkerhedsgodkendte. Det skaber problemer for blandt andet havnen i Faaborg.

- Hvis vi ikke kommer med på den EU-liste over terrorsikrede havne, så betyder det at vi mister 3-400 charterskonnerter om året. De vil ikke lægge til her mere. Vi mister turistindtægter og så bliver havnen også ramt økonomisk, siger Lasse V. Olsen, der er havnemester i Faaborg.