Snæver afgørelse i Flødstrup

Et spinkelt flertal i Flødstrup Sogn stemte onsdag for at sognet fremover skal være en del af Nyborg Kommune. Kun 12 stemmer afgjorde udfaldet.

-

Et spinkelt flertal i Flødstrup Sogn stemte onsdag for at sognet fremover skal være en del af Nyborg Kommune. Kun 12 stemmer afgjorde udfaldet.

Valgresultatet
Antal stemmer for Nyborg Kommune: 315
Antal stemmer for Kerteminde Kommune: 303
I alt gyldige stemmer: 618

Blanke stemmer: 0
Andre ugyldige stemmer: 2
I alt afgivne stemmer: 620

Antal stemmeberettigede : 722
Stemmeprocent: 85,9

Procentvis fordeling af de gyldige stemmer:

Antal stemmer for Nyborg Kommune: 50,97 %
Antal stemmer for Kerteminde Kommune: 49,03 %
I alt gyldige stemmer: 100 %

Flødstrup Sogn følger Ullerslev Kommune og bliver en del af den nye Nyborg storKommune. Med stemmerne 315 for Nyborg og 303 for Kerteminde, afgjorde de 722 stemmeberettigede borgere det lille sogns fremtid.

Afgørelsen var langt fra så klar som borgmesterne i de to kommuner havde håbet. Tværtimod var resultatet så tæt, at der måtte en omtælling til, før det endelige valgresultat forelå.