Snart sidste chance: Valg til ældrerådet nærmer sig

Mange kommuner har lukket for opstillingsmulighederne, men få steder er der stadig mulighed for at stille op til Ældrerådet.

Den 16. november kan du både stemme til kommunalvalget og til regionsrådsvalget. Men hvis du er over 60 år, kan du også stille op og stemme til ældrerådsvalget.

Ældrerådet hjælper med at bringe ældres dagsorden ind på rådhuset og hjælpe politikere med at forstå forskellige sager fra de ældres synsvinkel.

De fleste kommuner har lukket for muligheden for at stille op til valget.

Onsdag var der sidste mulighed for at melde sin opstilling i Odense Kommune. Til sidste valg slog kommunen rekord for kandidater man kunne vælge mellem. 

Det blev til hele 58 kandidater til de bare 15 pladser i rådet. Her steg stemmeprocenten også fra 33 procent til 39,5 procent.

Flere kandidater

I Middelfart har der også været sidste frist. Her skal der vælges 9 personer til ældrerådet, men der er opstillet 26 kandidater. Det er også en stigning fra sidste år, hvor der var opstillet 19 kandidater.

Formand for ældrerådet i Middelfart, Flemming Enevoldsen, gætter på, at forklaringen skal findes i, at Middelfart er blevet udpeget som frikommune på ældreområdet. 

- Det gør arbejdet meget spændende. Det betyder jo udvikling inden for området, fortæller Flemming Enevoldsen, der ikke selv genopstiller i år.

- Jeg har været med i 12 år, nu skal der andre til. Jeg har gjordt mit, fortæller Flemming, der er 77 år gammel. 

Omvendt er det ikke gået så godt i Kerteminde Kommune. Her har kun seks meldt deres kandidatur, til rådets ni pladser. Det er en nedgang fra de nuværende syv medlemmer.

 Derfor kan der ikke stemmes til seniorrådet i Kerteminde kommune. I stedet afholdes der et ”fredsvalg” hvor alle opstillede kandidater får lov at træde ind i det nye råd.

Du kan stadig nå det

Der er stadig to kommuner på Fyn hvor man kan nå at komme med på valgsedlen.

I Faaborg-Middelfart Kommune er der stadig mulighed for at stille op. Der er åbent for tilmeldinger indtil tirsdag d 28. september.

Bedre tid er der i Nordfyns Kommune. De har øens seneste frist. Det er første den 22. oktober man skal have meldt sig til for at blive opstillet.