Snart slut med måleraflæsning

Energi Fyn tager nu fat på at installere såkaldt intelligent måleraflæsning hos sine elkunder. De første 25.000 fynboer får det inden udgangen af sommeren 2007.

Mange fordele

Meningen er at samtlige Energi Fyns 75.000 husholdningskunder skal have det ny system.

Det betyder, at måleren bliver aflæst automatisk og data sendes via Energi Fyns elnet til afregning.

Det giver en række fordele:

  • Forbrugeren slipper for den årlige måleraflæsning
  • Omkostninger ved aflæsningen reduceres
  • Defekte målere afsløres hurtigere
  • Skift af leverandør og ændring af kundernes acontobetalinger effektiviseres

Afprøvet ved forsøg

Fjernaflæsning af elmålere er blevet afprøvet ved et forsøg hos 3000 forbrugere i Dalum. Her havde de også mulighed for, på en hjemmeside, at følge med i deres eget forbrug og fået hjælp til at spare på strømmen.

Systemet indebærer, at forbrugerne skal have nye elmålere. Resten klares gennem det eksisterende elnet til tranformerstationerne, hvorfra data sendes videre pr. mobiltelefon eller internettet som emails.