Snerydning prioriteres højt

Selv om det ikke altid er til at se det, så sørger både Odense og København for at rydde cykelstierne for sne samtidig med de vigtigste veje. - Principielt skal cykelstierne være sorte hele tiden, siger sektionsleder fra Odense Kommunes Park og vejafdeling Leif Mikkelsen til Ritzau.

-

Selv om det ikke altid er til at se det, så sørger både Odense og København for at rydde cykelstierne for sne samtidig med de vigtigste veje. - Principielt skal cykelstierne være sorte hele tiden, siger sektionsleder fra Odense Kommunes Park og vejafdeling Leif Mikkelsen.

Kommunen sprøjter vand på stierne
I dag er byen udvalgt som Danmarks officielle cykelby, men i Odense har snerydningen af cykelstierne været prioritet højt de sidste 20 år. Derfor indgår stierne i de 230 kilometer ud af 800 kilometer vej, der ryddes først. Det sker blandt andet ved at sprøjte saltvand på stierne, inden sneen falder, fordi det er både billigere og mere effektivt end salt.