Socialministeriet frikender Odense Kommune

Odense Kommune bryder ikke loven, når den vil spare på børn anbragt uden for hjemmet. Det konkluderer socialministeriet efter at have gennemgået en redegørelse fra Odense Kommune.

-

Odense Kommune bryder ikke loven, når den vil spare på børn anbragt uden for hjemmet. Det konkluderer socialministeriet efter at have gennemgået en redegørelse fra Odense Kommune.

Det var socialministeriet, der bad Odense Kommune komme med en forklaring på spareplanerne, da det kom frem, at Odense Kommune vil spare 11,5 mio. kr. på de over 600 børn, der er anbragt i familiepleje eller institution.

Ingen spareplaner
Rådmand Ruth Larsen(S) fremsendte i sidste uge et svar til ministeren, og på baggrund af dette brev, har socialministeriet næsten ingen indvendinger mod kommunens fremgangsmåde.

Specialkonsulent Peter Uldall fra Socialministeriet skriver, at ministeriet hæfter sig ved, at der ikke ligger spareplaner for 40 børn, som det tidligere har været hævdet.

Nyt grundlag
Samtidig noterer ministeriet sig, at kommunen planer går ud på, at udarbejde et nyt grundlag til anbringelse af børn uden for hjemmet. Og det er ikke i strid med loven at gennemgå anbringelsessager udfra budgetmæssige årsager, hvis der samtidig tages faglige vurderinger i de enkelte tilfælde, skriver ministeriet.

To præciseringer
Tilsidst i svaret til rådmand Ruth Larsen, præciserer Peter Uldall to tvivlsspørgsmål over for kommunen:

Kommunen bliver gjort opmærksom på, at det ikke er tilladt at opkræve maksimal forældrebetaling uden at tilbyde friplads.

Og det er heller ikke tilladt at afbryde anbringelser efter at unge er fyldt 18 år.