Socialministeriet overdrager sag til Tilsynsrådet

Tilsynsrådet får for anden gang mandag overdraget sagen om et brev som Odense Kommunes ældre har modtaget. Det er Socialministeriet, der har bedt Tilsynsrådet om at vurdere brevets ordlyd.

-

Tilsynsrådet for Fyns Amt har for anden gang mandag fået overdraget sagen om et brev, som Odense Kommunes ældre har modtaget.
Det er Socialministeriet, der har bedt Tilsynsrådet om at vurdere brevets ordlyd.

Nedskæringer
Knap 6000 ældre, der modtager rengøring og personlig pleje i Odense har modtaget et generelt brev om, at der kan ske forringelser i deres hjemmepleje på grund af økonomiske problmer i kommunen, og det er kritisabelt, fordi en visitering af de ældre skal ske individuelt.

Privat klage
Allerede mandag formiddag modtog Tilsynsrådet en klage over Odense Kommune, da en privat borger, forfatteren Kristian Kristiansen, forlangte at Odense Kommunes praksis skulle ændres.