I det fynske folks tjeneste

Soldiers of Odin lukker i Danmark

Det selvbestaltede borgerværn ville blandt andet patruljere i Odense og Nyborg. Nu lukker de i stedet helt ned.

Soldiers of Odin vil alligevel ikke patruljere i det fynske natteliv.

Gruppens talsmand, Arne Andersen, har bekræftet overfor Radio24syv, at Soldiers of Odin lukker.
Det sker efter et kritisk interview på radiostationen.

- Jeg kørte hjem i bilen og tænkte: ‘Hvem er det egent­lig, jeg for­sva­rer? Er det Sol­di­ers of Odin eller ideen bag?’ Og der gik det op for mig, at nav­net Sol­di­ers of Odin stod i vejen for at hjælpe men­ne­sker i nat­te­li­vet, siger Arne Ander­sen til Radio24syv og til­fø­jer, at det var en enig ledelse, der har valgt at lukke Sol­di­ers of Odin i Dan­mark.

TV 2/FYN har igennem de seneste uger fortalt om gruppen, der ønskede at patruljere gaderne i udvalgte byer, deriblandt Odense og Nyborg.

Soldiers of Odin startede i Finland for et halvt år siden som reaktion på en utryghed over, at der kom mange flygtninge og migranter til landet. Gruppen, der har nynazistisk tilknytning, begyndte hurtigt at patruljere i mange byer, især for at holde øje med om folk med indvandrerbaggrund begik kriminelle handlinger. Bevægelsen og patruljerne har siden spredt sig til Norge, Sverige, Danmark og Estland.
I Danmark har gruppens argument for at patruljere i lige så høj grad været for at skabe tryghed, der hvor politiets ressourcer ikke slår til.

”Vi er luk­ket, fordi vi tager afstand fra Sol­di­ers of Odin i Fin­land og ikke vil have hæn­gende over hove­det, at vi er nyna­zi­ster og høj­re­ra­di­kale,” siger Arne Ander­sen til Radio24syv.

På spørgs­må­let om der nu skal grund­læg­ges et nyt bor­ger­værn, sva­rer Arne Ander­sen:

”Nej, vi har tænkt os at åbne en gruppe af nat­te­van­drere. Det vi star­ter nu kom­mer ikke til at have noget med et bor­ger­værn at gøre. Vores nye gruppe skal tage udgangs­punkt i dia­log og kon­flikt­løs­ning,” siger den tid­li­gere tals­mand og til­fø­jer, at de nye jak­ker bli­ver røde og vil bære det nye navn Nat­te­væg­terne.