I det fynske folks tjeneste

Solveig Gaarsmand

-

-


Navn:   Solveig GaarsmandParti: Det Radikale VenstreBopæl: Skovvej 4, 5330 MunkeboOpstillingskreds: FaaaborgTillidsposter:Antal stemmer FV2001: 489Kontakt: solveig@gaarsmand.dkPersonlig hjemmeside: www.solveiggaarsmand.dk/

 

Video

Solveig Gaarsmand`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Først og fremmest fordi jeg bor på Fyn og \"ved hvor skoen trykker\". Derudover fordi jeg kan gøre en forskel i politiske beslutninger. Jeg har stort engagement og viden i skole- og uddannelsespolitik. Derfor vil jeg arbejde for:

At vores børn kan gå i skole og få en uddannelse er basis for det danske velfærdssamfund. Det vil jeg arbejde på at forbedre.

Sundhed er vigtigt for livskvalitet, derfor vil jeg arbejde for

At sikre sundhed for alle - ikke bare gennem fokus på sygehusventelister, men gennem langsigtet forebyggelse og indsats mod stigning i livsstilssygdomme.

Vi lever i et velfærdssamfund, men ikke alle har nok til \"dagen af vejen\" af grunde, de ikke selv er Herre over. Derfor vil jeg arbejde for,

At alle har mulighed for at leve et værdigt liv og opleve livskvalitet - også hvis de er indvandrere, arbejdsløse, syge eller handicappede. Vi skal sikre de svage i samfundet nødvendig hjælp. Vi kan ikke lukke øjnene for, at flere og flere borgere lever under fattigdomsgrænsen i Danmark. Den stigende polarisering mellem rig og fattig er ikke et sundhedstegn for vores velfærd.

Arbejde er afgørende for velfærd og selvværd. Derfor vil jeg arbejde for,

At flere kommer i arbejde og kan bidrage til egen og samfundets velfærd.

Danmark er et lille land, som er afhængig af globale forhold. Fattigdom i u-lande er umenneskelig, når vi i den vestlige verden lever i overflod, og det fører til borgerkrig og terrrorisme.Derfor vil jeg arbejde for,
at vores samhandel på tværs af grænser  udbygges og vores hjælp til tredjeverdenslande igen kommer op på 1% af BNP.  

Siden 11. septemeber har terrortruslen påvirket vestlig politik voldsomt. Så voldsomt, at krigen i Afghanistan og krigen i Iraq har ført til tusinder af menneskers død uden at der endnu er opnået demokrati og fred i de to lande. Krigen i Iraq blev tilmed startet på et uretmæssigt grundlag af USA. Jeg vil arbejde for, at fremtidige indsatser af danske soldater hviler på FN mandat.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Flere arbejdspladser til Fyn eller bedre muligheder for pendlere.
Brotaksten ned - gerne helt fjernet

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ved at satse på flere uddannelsesinstitutioner og stærke uddannelsesmiljøer på Fyn.

Ved at satse kraftigere på turisme. Fyn kan profileres meget bedre som HCAndersens ø. Vi kan bruge Shakespeares hjemby Stratford upon Avon som forbilled.

Ved at satse på \"Film Fyn\". I Irland har man over få år opbygget en stærk filmindustri.

Ved at starte IT-uddanelser for animation og spil. Her kan Japan være forbilled.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ved at sikre, at alle taler dansk

Ved at etablere godt samarbejde med tosprogede forældre i børnehaver og skoler - det vil kræve politisk vilje til at give ekstra ressourcer til en ekstraordinær indsats

Ved at tilbyde tosprogede boliger andre steder end \"in the ghetto\"

Ved at sikre netværk mellem tosprogede og etnisk danske familier med jævnaldrende børn

Ved at skabe fora, hvor tosprogede og etnisk danske mødes. Det er i mødet mellem mennesker, at fordomme forsvinder.

Ved at stille samme krav til tosprogede og etnisk danske børn i skolen og på ungdomsuddannelserne. Flere undersøgelser har vist, at der ikke er de samme forventninger  til tosprogede som til etnisk danske elever. Det kan være en årsag til tosprogede elevers ringe resultater i forhold til danske elevers. Men samtidig må tosprogede elever og deres forældre støttes bedre i form af lektiehjælp og viden om det danske skole- og uddannelsessystem.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?

Jeg mener, vi har nok!

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?

Som borgere er vi blevet lovet, at vi ville få større indflydelse - det løfte skal regeringen holdes op på. Vi skal som borgere vænne os til stordriftens tvivlsomme glæder med risiko for øget distance til det politiske niveau, så det stiller store krav til politikerne om at informere og debattere med borgerne.

Ellers vil den vigtigste ændring blive, at den vidtgående specialundervisning fremover skal varetages af kommunerne, og at de eksperter, der i dag arbejder ved amtet, skal sluses ud i kommunerne. Det er et område, der skal følges nøje, så vi fortsat sikrer ekspertise for børn og unge med særlige behov.

Derudover kommer kommunalreformen til at betyde nogle år med turbulens for såvel kommunalt som p.t. amtsligt ansatte, når de skal finde ud af at arbejde sammen og hvem der skal være chefer i de kommende storkommuner. Det vil for en tid give et belastende psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere.

ifølge kommunalreformen skal gymnasier overgå til selveje. Der forestår derfor de fynske gymnasier et stort arbejde med at omstille sig til selveje samtidig med indførelse af en gymnasiereform - det er en stor mundfuld på en gang.