Søndersø Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet, 14 kandidater:


1. * Borgmester/spidskandidat: Erik Hansen, beskæftigelseskonsulent/Borgmester
2. Sonja Marthedal Bergholdt, sygehjælper
3. Erik Dansbo, studerende
4. Ejnar Hald, skoleinspektør
5. Steen Ingemann Hansen, erhvervskonsulent
6. John Harfeld Petersen, politiassistent
7. Irene Bruun Knudsen, trykkeriarbejder
8. Mogens Jørgensen, kontorassistent
9. Knud Pedersen, efterlønner
10. Birthe Rasmussen, kontorassistent
11. Gert Rasmussen, konsulent
12. Søren Steen Schytte, faglig konsulent
13. Hans Henning Schmidt, graver
14. Lene Thillemann, social - og sundhedsassistent


* Erik Hansen vil bevare den positive linie, som han mener, der er blevet lagt i den forgangne periode. Der skal trækkes flere folk til kommunen så skattegrundlaget kommer op. Serviceniveauet skal fastholdes, skolerne skal renoveres og en børnehave skal integreres i en af kommunens skoler. De fysiske rammer for kultur- og foreningslivet skal forbedres.


Valgforbund: A+B+F

B: Det Radikale Venstre, sideordnet, 3 kandidater

1. *Hanne Jakobsen
2. Kaj Andersen
3. Grethe Lindegård


* Det radikale venstre går til valg med løfter om en ansvarlig økonomi og miljøet i fokus.Hvis det viser sig fornuftigt at planlægge for større enheder end de nuværende kommunestørrelser, må mulighederne for teknisk samarbejde på en række områder mellem de nordfynske kommuner undersøges.  Det Radikale Venstre ønsker forsøg med telebusser, dvs busser som kører når der er bestilling på dem. Telebusser kan være en hjælp til at bevare kommunens decentrale struktur.

C: Det Konservative Folkeparti, sideordnet,  7 kandidater: 


1. * Carl Martin Christensen, spidskandidat
2. Michael Teglgaard
3. Hans A. Almlund
4. Marianne B. Hartmeyer
5. Clus B. Nielsen
6. Mogens Rosenkilde
7. Lars Hanghøj


* Carl Martin Christensen vil kæmpe for at få magten tilbage hos de borgerlige. Det skal afprøves om ting inden for det tekniske område kan gøres billigere - og i så fald skal de udliciteres. Skolerne skal renoveres, men det skal gøres billigere end det bud den nuværende borgmester er kommet med.


F: Socialistisk Folkeparti, partiliste, 4 kandidater


1. * Steen Brydegaard
2. Keld Brødsgaard
3. Paul Rye Kledal
4. Arne Madsen


* Steen Brydegaard vil skabe bedre rammer for musik- og kulturlivet. Han vil bevare børnepasning og ældrerpleje i kommunalt regi. Skolerne skal renoveres i løbet af fire år og lave en.


O: Dansk Folkeparti, partiliste, 4 kandidater


1. *Axel Larsen
2. B. Lehrmann
3. Niels Hansen
4. Arne Madsen


* Dansk Folkeparti vil have flere ressourcer til yderområderne.Større fokus på ældrerområdet der skal prioriteres højere end det er nu.


V: Venstre, 14 kandidater: 


1. * Mogens Christensen, borgmesterkandidat, gartner og gårdejer
2. Aase Lundsgaard, korrespondent
3. Anders Fog-Petersen, gårdejer
4. Hans Henning Nielsen, filialdirektør
5. Ulla Iversen, medhjælpende ægtefælle
6. Henrik Christensen, uddannelsesleder
7. Torben Dam, gårdejer
8. Ole Hartung, konsulent
9. Flemming Knudsen, kunderådgiver
10. Bodil Rambrandt, flyveleder
11. Dorit Damgaard Hansen, pædagogmedhjælper
12. Jens Petersen, landbrugsteknikker og gårdejer
13. Poul Greve, gårdejer
14. Bo Sigersted, landbrugsteknikker 


* Mogens Christensen går benhårdt efter at få borgmesterposten tilbage. Han vil skabe et attraktivt erhvervsliv, som kan skaffe flere borgere til kommunen. Mogens Christensen vil nedsætte grundskylden til 10-12 promille og skabe flere og nye erhvervsgrunde.
På ældrerområdet skal der laves 20 nye plejehjemspladser ved Vesterbo. Skolerne skal renoveres for 7,9 millioner kronerVil renovere skolerne 7,9 millioner over fem år. Afprøvning af udbud på det tekninske område. Afprøve prisen - for at se om det er billigere.


Z: Fremskridstpartiet, sideordnet, 3 kandidater


1. N. Preben Hansen
2. John Danielsen
3. Robert Skals


Valgforbund:
A+B+F
og
C+O+V+Z


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Søndersø Kommune