Søndersø Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Søndersø


Systemskiftet i 97
Efter sidste valg oplevede Søndersø Kommune et systemskifte. Siden 1966 havde Venstre siddet på magten, men med støtte fra SFog og den nye
borgerliste, Reformlisten, fik socialdemokraterne borgmesterposten. Siden har de tre partier plus til dels Dansk Folkeparti arbejdet tæt sammen.
Reformlistens Paul Rye Kledal skiftede i perioden til SF, som han også stiller op for til amtsrådsvalget.

Skolestruktur
Efter kommunalvalget i 1997 ville ingen røre ved skolestrukturen i Søndersø Kommune. Ikke destomindre er det stadig et emne, som diskuteres i Søndersø - blandt andet en flytning af 7. klasser til andre skoler.

Søndersø bymidte
Søndersø har fået en ny bymidte. Med en omfartsvej er trafikken ført uden om bymidten, som er blevet forskønnet for 10,4 millioner kroner. Den pris har
især Venstre været utilfreds med. Partiet mente blandt andet, at der kunne spares penge på belysningen.
Søndersø fik i samme omgang to skulpturer. Skulpturerne har været meget omdiskuterede.

Udlicitering
De borgerlige ser gerne, at der hentes penge til kommunekassen ved at udlicitere kommunale opgaver. Konkret har talen været om den tekniske afdeling.