I det fynske folks tjeneste

Sorggrupper for forældre ved spædbarnsdød

Region Syddanmark skal i fremtiden etablere sorggrupper ved regionens fødesteder i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Det har regionens Sundhedssamordningsudvalg anbefalet regionsrådet på et møde tirsdag.

Region Syddanmark skal i fremtiden etablere sorggrupper ved regionens fødesteder i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland.

Sorggrupperne er tiltænkt forældre, der mister et spædbarn. De skal hjælpe familierne med at komme psykisk godt igennem en meget svær tid.

Når forældre mister et spædbarn eller mister et foster under graviditeten, går de en svær tid i møde. Den svære tid vil Region Syddanmark gerne hjælpe dem igennem, og derfor har regionens Sundhedssamordningsudvalg anbefalet regionsrådet, at der etableres sorggrupper for forældre, der mister et barn, fire steder i regionen.

- At miste et spædbarn eller et foster er en så traumatisk oplevelse, at vi fra regionens side meget gerne vil støtte forældrene. Derfor indstiller vi til regionsrådet, at vi opretter fire sorggrupper, hvor professionelle sundhedsmedarbejdere skal tage hånd om og guide forældrene gennem tiden efter tabet, siger Bo Libergren (V), der er formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

185 par kan få hjælp

På baggrund af tidligere års optællinger vurderer regionen, at ca. 185 par årligt vil kunne få brug for det nye tilbud.

- Parrene vil blive inddelt i grupper på 4-6 par og indgå i et forløb på syv uger, hvor der vil være fokus på for eksempel sorg, familiens reaktioner, parforhold og fremtiden. Det er vores forhåbning, at de ramte familier vil kunne finde professionel hjælp og omsorg i de nye sorggrupper og dermed komme ud af en svær tid med mod på fremtiden, siger Bo Libergren.

Sorggrupperne vil først og fremmest blive gennemført som gruppeforløb, men der kan blive tale om individuelle forløb for kvinder eller par, der ikke magter at deltage i en gruppe.

Prisen for de fire nye sorggrupper ligger på 1,6 millioner kroner årligt, og hvis regionsrådet godkender dem på deres næste møde, vil de blive oprettet fra den 1. april 2014.