Sort på hvidt: Nyt center i Nyborg truer lokal handel

Ny Cowi-rapport er skræmmende læsning for handlende i blandt andet Nyborgs bymidte.

Det kommende detailhandelscenter på den forurenede Lynfrosten-grund vil stjæle over en fjerdedel af handlen fra udvalgsvarebutikkerne i Nyborg.

Nedgangen svarer til omsætningen i 25 gennemsnits-butikker i Nyborg By – herunder bymidten.

Det fremgår af en aktindsigt, som TV 2/Fyn har fået i en ny revideret detailhandelsrapport fra rådgivningsfirmaet Cowi, der blandt andet beskriver konsekvenserne af det nye center, der er planlagt til at blive 15.000 kvadratmeter stort.

De 2.600 kvadratmeter er sat af til dagligvaresalg.

I øjeblikket er kun byrådets socialdemokrater imod centerbyggeriet på Lynfrosten-grunden.

Men Nyborgs handlende i bymidten er også dybt kritiske.

Ifølge Ulrik Nielsen, der er formand for Nyborg Handel, vil det kommende center være invaliderende for butikkerne i bymidten.

En underskriftindsamling i foråret med mere end 700 protester understøtter den holdning.

Ifølge den nye detailhandelsrapport forventes det nye center at medføre en omsætningsnedgang på 26-28 procent i de nuværende udvalgsvarebutikker i Nyborg svarende til 105-112 millioner kroner.

I alt forventes 30 procent af udvalgsvareomsætningen i de nye butikker på Storebæltsvej at komme fra butikker i Nyborg by.

Halvdelen af omsætningen i de nye udvalgsvarebutikker på Storebæltsvej vil blive hentet fra butikker uden for Nyborg Kommune, hovedsageligt fra butikkerne i Odense SØ, hvor blandt andet Rosengårdscentret ligger.

Med en udbygning på Storebæltsvej vil en stor del af handlen, som borgere i Nyborg Kommune i dag lægger i butikker i Odense, altså blive trukket tilbage til Nyborg Kommune, hedder det. 

Samlet set vil det nye center altså blive en omsætningsmæssig gevinst for kommunen, konkluderes det.

De planmæssige krav til butikker på Lynfrosten-grunden

Den årlige omsætning vil i en fremskrivning til 2031 sammenlagt stige med 110-117 millioner kroner. De fem millioner kroner vil komme fra en stigning i dagligvaresalget, mens de 105-112 millioner kroner kommer fra en vækst i udvalgsvarerne, der blandt andet skyldes, at andel vil blive trukket tilbage til kommunen fra først og fremmest Odense.

Lidl og Rema rammes

Tilsvarende forventes det ifølge Cowi, at cirka 85 procent af dagligvaresalget på Lynfrosten-grunden hentes fra andre nuværende dagligvarebutikker i Nyborg by, herunder særligt de nærmeste butikker Rema 1000 og Lidl.

Det svarer til, at de eksisterende dagligvarebutikker vil miste 13-15 procent af deres nuværende omsætning.

De resterende cirka 15 procent hentes fra dagligvarebutikker i Ullerslev, Ørbæk og nabokommuner.

Usikkerhed

Cowi gør dog opmærksom på, at der er stor usikkerhed ved beregningerne. Det skyldes, at man i realiteten ikke ved, hvilke udvalgsvarebutikker, der vil etablere sig på Lynfrosten-grunden, når plangrundlaget er på plads.

Etableres udelukkende eller næsten udelukkende kædebutikker, der mangler i Nyborg i dag, som for eksempel Harald Nyborg, Biltema, Sport24 Outlet, Maxi Zoo, Invita, Kvik Køkken, Skousen, Punkt 1, med flere, så bliver konkurrencen med den nuværende detailhandel i Nyborg mindre end antaget, og konkurrencen med detailhandlen i især Odense bliver større end antaget.

Detailhandelsredegørelsen skal anvendes som input til kommuneplan 2017-2029 for Nyborg Kommune og skal til behandling på det kommende møde i Nyborgs Teknik- og miljøudvalg.