I det fynske folks tjeneste

Sorthovedet måge invaderer Fyn

Den sorthovede måge, som oprindelig har hjemme ved Sortehavet og Middelhavet, er blevet fast ynglefugl i Danmark. Af 19 kendte par, er de 13 set på Sydfyn.

Mågen blev første gang observeret i Danmark i 1970, men blev i årene frem til 1997 kun set drypvist, skriver Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Siden har den fået fodfæste og i 2006 blev der observeret 19 ynglende par. Heraf de 13 på Sydfyn.

Forventningen er, at flere hundrede par vil give sig til at yngle i Danmark de kommende årtier.

For 50 år siden var sorthovedet måge en truet art på de oprindelige levesteder. Men så begyndte den at brede sig til andre lande og den samlede verdensbestand skønnes at være 350.000 par.

Lignende udvandring er tidligere set med andre fuglearter. For eksempel tyrkerduen, som kom til Danmark i stort tal i 1940erne og 1950erne.

Læs mere om sorthovedet måge