Spanskrør løftet over Odense

Socialministeren indskærper nu igen overfor Odense Kommune, at det er ulovligt, når kommunen over en kam skærer ned på ydelserne til handicappede. Det sker efter at kommunen to gange på en måned har udmeldt generelle nedskæringer.

-

Socialministeren indskærper nu igen overfor Odense Kommune, at det er ulovligt, når kommunen over en kam skærer ned på ydelserne til handicappede. Det sker efter at kommunen to gange på en måned har udmeldt generelle nedskæringer.

I denne omgang agerer socialministeren på baggrund af et spørgsmål fra Tove Videbæk, Kristeligt Folkeparti.

Hun bad ministeren indskærpe overfor Odense Kommune at det er ulovligt at skære ned på service overfor alle handicappede.

Løfter spanskrøret
Ministeren har bedt om en redegørelse fra kommunen. Efter at have læst den, fastslår ministeren, at det er ulovligt med generelle nedskæringer.

Ministeren præciserer lovens ord om, at evt. nedskæringer kun kan ske efter en konkret, individuel vurdering.

To gange lovbrud
I juni reagerede ministeren på henvendelser fra forskellige handicapforeninger, da Odense Kommune meddelte samtlige kommunens bevægelseshæmmede, at de højst kunne få 25 timers pleje om ugen.

Samtidig kom det frem, at kommunen ville fjerne 80 % af det beløb 63 handicappede borgere får til at hyre private hjælpere.