Sparekassen Faaaborg afviser fonds-krise

Det er helt uden hold i virkeligheden, hvis man antyder, at Fonden skulle være tvunget til at sælge ud af aktierne i Sparekassen Faaborg A/S, oplyser Sparekassen Faaborg.

- Det er vigtig at holde sig skarpt for øje, at Fonden og Sparekassen Faaborg A/S er to helt selvstændige enheder. Sparekassen Faaborg A/S er en sund og veldrevet virksomhed, det er der ikke ændret et komma ved, og det vil vi også være fremadrettet, siger Claus Sejling, direktør i Sparekassen Faaborg.

Morgenavisen Jyllands Posten skriver, at Fonden for Sparekassen Faaborg skulle være en hæmsko og et problem for Sparekassen Faaborg A/S og ligefrem være tvunget til at sælge ud af ejendommene.

- Der foregår en omstrukturering af aktiviteterne i Fonden. Men det har intet at gøre med, at Fonden skulle mangle kapital eller på anden måde være presset af de aktiviteter, man er involveret i, siger Claus Sejling.

- Vi vil understrege og slå fast med syv tommer søm, at hverken banken eller Fonden for Sparekassen Faaborg på nogen måde er truet eller tvunget til hverken det ene eller andet. De scenarier, JyllandsPosten stiller op er ikke sandsynlige og meget langt fra den virkelighed, vi ser. Det er vigtigt for mig at mane al den snak i jorden, siger Claus Sejling.

Han henviser til, at det fremgår af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal, at der er en egenkapital på næsten 1 milliard kroner, en overordentlig pæn likviditet og et godt solvensmæssigt grundlag for Sparekassens at arbejde videre på.