Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn lægges sammen

Sparekassen Fyn lægges sammen med moderselskabet Sparekassen Sjælland for at spare omkostninger.

Ansatte i Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn bliver snart kolleger. Det sker, når Sparekassen Sjælland efter planen sammenlægges med datterselskabet Sparekassen Fyn.

 Det nye pengeinstitut skal efter planen hedde Sparekassen Sjælland-Fyn, og sigtet med manøvren er at reducere omkostningerne.

- Sparekassen Sjælland vurderer, at sammenlægningen vil sætte koncernen i stand til at realisere betydelige økonomiske og forretningsmæssige synergieffekter.

- Fra og med regnskabsåret 2017 estimeres disse synergieffekter at ville være i niveauet 20-25 millioner kroner på årlig basis, hedder det i en pressemeddelelse.

Pengene skal findes i kraft af besparelser på it og i administrationen, men der bliver ikke tale om at fyre medarbejdere. Det forventes, at sparemålene kan opnås ved naturlig afgang.

De to sparekasser har hidtil brugt hver sit it-system, men det slutter 16. oktober, når Sparekassen Fyn også går over til at benytte Bankdata.

Sammenlægningen forventes at give en merudgift på mellem 8 og 10 millioner kroner i år, men Sparekassen Sjælland ændrer ikke den forventede basisindtjening på mellem 367 og 407 millioner kroner i 2016.

Sparekassen Sjælland købte aktierne i Sparekassen Fyn - dengang Sparekassen Faaborg - tilbage i august 2013.

 Bankkoncernen har sammenlagt 547 medarbejdere fordelt på 42 filialer og har 141.700 kunder,