I det fynske folks tjeneste

Specialistfællesskab om børn med kræft

Fra formaliseret samarbejde til løbende udveksling af klinisk viden og erfaring. Rigshospitalet og OUH har opbygget et frugtbart samarbejde omkring børn med kræft.

OUH og Rigshospitalet har indledt et bredt samarbejde på børnekræftområdet.

H.C. Andersen Børnehospital fik ved Sundhedsstyrelsens seneste specialeplanlægning i 2010 ikke selvstændig, højtspecialiseret funktion inden for behandlingen af kræftsygdomme hos børn.

Til gengæld har den efterfølgende samarbejdsaftale med børnekræftlægerne på Rigshospitalet kickstartet et spændende og gensidigt frugtbart fagfællesskab.

- Det giver et større perspektiv, når man får et tæt samarbejde med fagområdekolleger fra et andet universitetshospital, siger ledende overlæge Arne Høst, H.C. Andersen Børnehospital på OUH.

- Sammen med kollegerne i Pædiatrisk Klinik på Rigshospitalet er vi nu nærmest én stor børneonkologisk enhed med fælles mål og et tæt dagligt samarbejde, siger Arne Høst.

It-faciliteret samarbejde

H.C. Andersen Børnehospital behandler hvert år 30-40 børn med kræft. Børn med leukæmi (blodkræft), lymfekræft og de fleste kræftsvulster behandler afdelingen selv.

Børn med hjernesvulster bliver undersøgt samt efterbehandlet og fulgt på OUH, men opereret og eventuelt strålebehandlet på Rigshospitalet, der også tager sig af børn med behov for behandlinger forbundet med høj risiko.

- Vi er glade for vores fælles videokonferencer med kollegerne på Rigshospitalet. Vi deler skanningsbilleder, og det betyder f.eks., at et barn opereret for hjernetumor kan komme til kontrolskanning i Odense, hvorefter behandlingsplan lægges i fællesskab. På den måde kan lang transporttid, skolefravær og forældrenes arbejdsfravær minimeres, siger Arne Høst.

Fællesskabet breder sig

Samarbejdsaftalen har medført, at læger og sygeplejersker i børneonkologien på begge hospitaler nu arbejder efter fælles instrukser.

Samarbejdet omkring den onkologiske videreuddannelse af læger og sygeplejersker er blevet tættere, bl.a. i form af udvekslingsophold.

Også forskningssamarbejdet har fået flere fælles berøringsflader. Et fælles Ph.d.-forløb om den mulige gavnlige virkning af råmælk fra køer (colostrum) som infektionsforebyggelse hos børn med kræft er seneste skud på stammen.

- Vi har fået et langt bedre kendskab til hinanden. Når man samarbejder i hverdagen, er det nemmere at få øje på nye frugtbare muligheder - også inden for de øvrige pædiatriske subspecialer. Samarbejdet omkring kræftbørnene har bl.a. medvirket til et tættere samarbejde inden for andre sygdomsgrupper hos børn, f.eks. mave-tarmsygdomme, leversygdomme, gigtsygdomme og for tidligt fødte børn på neonatalafdelingerne, siger Arne Høst.

- Vi behandler efter de samme protokoller over hele verden. Men det er meget stimulerende og berigende at få let og effektiv adgang til at udveksle klinisk erfaring med kolleger fra andre tilsvarende afdelinger.