Specialskole i Odense skal undersøges for vold mod børn

Forældres klager over spark og politigreb på specialskole i Odense fører nu til ekstern undersøgelse.

Specialskolen Bækholmskolen i Odense bliver genstand for en uvildig undersøgelse, efter en gruppe forældre har klaget over voldsom magtanvendelse mod deres børn på skolen. Odense Kommune får hjælp ude fra til at komme til bunds i sagen.

- Vi lader tvivlen komme børnene til gode. Vi er nødt til at komme til bunds i de beskyldninger, der er rettet mod os, skolen og dens personale. Derfor beder vi nu om ekstern hjælp til at supplere de undersøgelser, vi allerede har foretaget.

- Det sker med henblik på at optimere det arbejde, vi har været i gang med gennem længere tid, siger Jimmy Streit, administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, i en pressemeddelelse.

Bækholmskolen har 40 elever, hvoraf mange har ADHD-diagnoser og udadreagerende adfærd.

Kommunen reagerer på en klage over forholdene på specialskolen fra en gruppe på 10 forældre.

Forældrene klager ifølge Fyens Stiftstidende over, at lærere og pædagoger låser elever inde i klasseværelser, der bliver brugt spark og politigreb mod børn helt ned i otteårsalderen, og børn kommer hjem med tydelige mærker på kroppen.

Skolen har allerede fået forbud mod at anvende håndledsgreb, og i februar blev der ansat en psykolog på stedet, som skal vejlede personalet og forbedre skole-hjem-samarbejdet.

Jimmy Streit har "fuld tillid til ledelse og personale på Bækholmskolen", men sætter altså alligevel gang i en undersøgelse af specialskolens praksis i konfliktfyldte situationer mellem personale og elever.

- Ingen børn skal mistrives i de odenseanske skoler, og det, har jeg bestemt heller ingen grund til at tro, er tilfældet på Bækholmskolen. Jeg konstaterer med tilfredshed, at antallet af nødvendige magtanvendelser er faldet markant.

- Men når det er sagt, så kan vi ikke tage disse forældre og deres børns oplevelser fra dem. Dem tager vi alvorligt, og det har vi gjort siden den første henvendelse, siger Jimmy Streit

Han noterer sig blandt andet, at hvor der i 2012 fandt 121 fastholdelser sted, så er tallet faldet til 15 i første kvartal af 2013.

Ifølge skolechefen i Odense Kommune, Poul Anthoniussen, yder de ansatte på skolen en stor indsats under vanskelige forhold.

- Når undersøgelsen er afsluttet, tager vi stilling til, om vi har den rette personalesammensætning, og om vi skal foretage os yderligere for at sikre de bedste forhold for både børn, personale og forældre, siger han.