Sporarbejde mellem Aarup og Middelfart

På grund af sporarbejde på strækningen mellem Aarup og Middelfart bliver regionaltoget erstattet af busser. Det sker i perioden fra den 28. juni til den 8. august, og busserne vil køre efter en særlig køreplan.

-

På grund af sporarbejde på strækningen mellem Aarup og Middelfart bliver regionaltoget erstattet af busser. Det sker i perioden fra den 28. juni til den 8. august, og busserne vil køre efter en særlig køreplan.

Strækningen er på 25 kilometer og Banestyrelsen skal forny det ene af de to spor.  Det betyder, at også Interregionaltog InterCityLyn får ændrede køretider.

Banestyrelsen har valgt at foretage arbejdet i skolernes sommerferie, fordi togene i sommerperioden benyttes af færre pendlere. Det vil sige, at der også er færre, som bliver påvirket af den længere rejsetid, når de skal til og fra arbejde.  

Arbejdet med anden etape af sporarbejdet - strækningen mellem Odense og Årup - foregår i sommerferien næste år. I begge etaper vil arbejdet foruden sporfornyelsen omfatte udskiftning af jord og skærver under sporet på dele af strækningen.  

DSB udgiver en særkøreplan, som fortæller nærmere om ændringerne i trafikken. Særkøreplanen kan findes på DSB\'s hjemmeside.