Stabil søgning til de fynske gymnasier

Trods massive kampagner og politisk opmærksomhed for at få unge til at søge faglige uddannelser, så er søgningen til de fynske gymnasier på niveau med tidligere år.

De 11 almene gymnasier og de to-årige hf-kurser på Fyn forventer at oprette 86 STX og 22 HF klasser. Det er på samme niveau som sidste år.

Ansøgertallet er også på niveau med sidste år. Godt 2500 unge har søgt ind på de almene gymnasier og godt 600 har søgt ind på HF.

- Det opfatter vi som meget positivt. Det viser, at kampagnen vendt mod STX og HF ikke har givet resultat, siger formanden for Fordelingsudvalget på Fyn rektor Torben Jakobsen, fra Mulernes Legatskole.

- Alle undersøger viser jo også, at STX-uddannelsen giver de bedste senere beskæftigelsesmuligheder, og uddannelsesniveauet på Fyn er bestemt ikke for højt i forvejen, siger Torben Jakobsen.

Den endelige beslutning om placering af klasserne vil blive taget på møde i Fordelingsudvalget den 17. april 2015.