Stadig flere forurenede grunde på Fyn

Antallet af forurenede grunde på Fyn er steget, og det vil fortsætte med at stige i de kommende år. Det sker i takt med, at Fyns Amt får kortlagt flere og flere af de grunde, som i dag er under mistanke for at være forurenede.

-

Antallet af forurenede grunde på Fyn er steget, og det vil fortsætte med at stige i de kommende år. Det sker i takt med, at Fyns Amt får kortlagt flere og flere af de grunde, som i dag er under mistanke for at være forurenede.


1.383 grunde er nu kortlagt. På 705 grunde er der mistanke om forurening, og på 678 grunde er der konstateret en forurening.


Kun fem grunde renset
I 2001 udførte Fyns Amt oprydninger på bare fem ejendomme. Det kostede ialt 14 millioner kroner. 


Det er både svært og dyrt at rense forurenet jord og grundvand. Det skyldes at mange forurenede stoffer spredes dybt og på en kompliceret måde i jord og grundvand, lige som nogle stoffer kan dampe op i boligerne på den forurenede grund.


www.jordforurening.fyn.dk kan man se hvilke grunde der er registreret som værende forurenet.