I det fynske folks tjeneste

Stadig hjemmeværn på Fyn

Nedlæggelsen af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland og lukningen af Odense Kaserne har efterladt et falsk indtryk af, at der ikke længere er hjemmeværn på Fyn.

Det mener chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Kent Mikkelsen.

Han påpeger, at Marinehjemmeværnet stadig holder til i Slipshavn og Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns 30 medarbejdere fortsætter på den største militære arbejdsplads i Højstrup i Odense.

Herfra faciliteres de 1200 frivillige hjemmeværnsfolk på Fyn og derudover er der 300 frivillige i marine- og flyverhjemmeværnet.