Stadig interesse for bentonit på Tåsinge

Den svenskejede entreprenørkoncern, NCC, er stærkt interesseret i at udvinde den sjældne lerart, bentonit, som findes i Tåsinges undergrund. Firmaet har haft de første drøftelser med lodsejerne, og er sammen med Fyns Amt i gang med en miljøundersøgelse.

-

Den svenskejede entreprenørkoncern, NCC, er stærkt interesseret i at udvinde den sjældne lerart, bentonit, som findes i Tåsinges undergrund. Firmaet har haft de første drøftelser med lodsejerne, og er sammen med Fyns Amt i gang med en miljøundersøgelse.


Falder det ud til NCCs tilfredshed kan udvindingen af bentonit begynde om et års tid, mener NCCs chef for råstofaktiviteter, Steen Pedersen.


I givet fald regner NCC med at udvinde cirka 50.000 ton om året. Bentonit er en meget tæt lerart, der blandt andet kan bruges som bund i lossepladser med risiko for nedsivning til grundvandet. Det bruges også til at lukke borehuller, for eksempel i Nordsøen, og som underlag for radioaktivt materiale.


NCC satser på bentonitten trods dårlige erfaringer fra udvinding af bentonit på Lolland. Her var målet en højindustriel udnyttelse af leret, som derfor skulle være af meget høj kvalitet. Det kunne den lollandske bentonit ikke leve op til, og det mislykkede forsøg har kostet det A. P. Møller-ejede selskab, Dansk Bentonit, 30 millioner kroner.


Netop derfor vil NCC bruge den fynske bentonit til formål, hvor kravene til forarbejdningen - og dermed kvaliteten - er mindst mulige.


\"Et nyt EU-direktiv lægger op til bedre sikring af lossepladser. Vi forventer øget efterspørgsel efter bentonit de kommende år,\" siger NCCs råstofchef Steen Pedersen.


Han understreger, at der bliver tale om en nicheproduktion uden de helt store dimensioner.