I det fynske folks tjeneste

Stadig overskud trods mindre trafik

Sund & Bælt fik i første kvartal 2013 et overskud på 547 millioner kroner af den primære drift. Det er en forbedring på 12 millioner kroner i forhold til samme kvartal sidste år. Forbedringen er opnået trods et fald i trafikken på 1,3 procent.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt var på 562 millioner kroner og dermed 4 millioner kroner lavere sammenlignet med de tre første måneder af 2012.

Den samlede trafik faldt med 1,3 pct. korrigeret for skuddag.

Personbiltrafikken faldt med 1 procent, mens lastbiltrafikken gik tilbage med 3,8 procent.

Bustrafikken steg i perioden med hele 11,0 procent. I gennemsnit passerede godt 25.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

- Samlet set ligger trafikken i årets tre første måneder kun en smule under det forventede niveau, og den udvikling ser ud til at fortsætte. På trods af de lavere trafikindtægter fastholder vi forventningerne til årets resultat, da den lave rente påvirker resultatet positivt, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.