Stadsbibliotekar accepterer fyring

-

-

Odense Centralbiblioteks stadsbibliotekar gennem 10 år, Søren Egelund, vil blive officielt afskediget af Odense Byråd på onsdag.


Søren Egelund blev allerede fritstillet 11. marts i år, men skal have den officielle fyreseddel af Odense Byråd.


Manglende tillid
Baggrunden for afskedigelsen er, at ledelsen i Kultur- og Socialforvaltningen i Odense Kommune ikke længere har tillid til, at \"Søren Egelund har de ledelsesmæssige kvalifikationer, der er nødvendige for at varetage ledelsen af Odense Central Bibliotek\".


Selv mener Søren Egelund, at fyringen er et resultat af en budgetoverskridelse på 1,7 mio. kr. Denne udlægning er dog blevet afvist af ledelsen i Kultur- og Socialforvaltningen, men direktør Leif Hansen afviser, at uddybe årsagen til den usædvanlige afskedigelse.


Løn resten af året
Bibliotekarforbundet mente at fyringen ikke var sagligt begrundet, men efter forhandlinger med kommunen har både bibliotekarforbundet og Søren Egelund accepteret aftalen om afskedigelse.


Aftalen betyder, at Søren Egelund vil modtage fuld løn indtil december 2002.


Udvikling- og uddannelseschef Jytte Christensen er i øjeblikket konstitueret som stadsbibliotekar, men stillingen vil snart blive forsøgt genbesat.